Waarom we niet gelukkiger zijn Voor wie vrijer wil leven

Waarom zijn we niet gelukkiger, ook niet als we daar objectief gezien alle reden toe hebben? Het antwoord: door onze genetische programmering. We zijn evolutionair helaas niet gemaakt om permanent gelukkig te zijn. Onze evolutionaire erfenis zadelt ons op met chronische ontevredenheid en zwartkijken.

Wetenschapsfilosoof Michael Vlerick toont hoe je je lot in eigen handen kunt nemen. Hij vertaalt eeuwenoude inzichten en praktijken - van het boeddhisme tot het stoïcisme - naar een concreet plan, met aandacht voor de kracht van meditatie en moderne doorbraken in de wetenschap van geluk.

Meer tips in de Community Club »