Topsport Community komt met een nieuw Leiderschapsprogramma

Zes dialoonronden rond het thema Innovatief Leiderschap voor de partners

Goed is niet goed genoeg in een wereld die even groot gebleven als klein geworden is. De lat verleggen, het gewone ongewoon doen en het ongewone gewoon leren toepassen. Dat brengt een mens, een organisatie, een land verder. Dit vraagt om innovatief leiderschap.

Innovatief leiderschap kenmerkt zich door toe te passen wat al uitgevonden is en door uit te vinden waar anderen nog maar net van durven dromen. Innovatief leiderschap begint bij de basis, de leider zelf, en reikt naar de top. Samen.

Voor 2014 heeft de Topsport Community in samenwerking met Gerard van der Made (*) een uniek leiderschapsprogramma ontwikkeld van zes dialoogronden rondom het thema ‘Innovatief Leiderschap’. Per thematische ronde is er een ontmoetingstafel waar plaats is voor maximaal vijfentwintig personen. Twintig plaatsen voor ‘young leaders’ uit het bedrijfsleven, sport en wetenschap die alle sessies bijwonen en vijf plaatsen voor vertegenwoordigers uit de topsport, wetenschap en cultuur.

De zes partners van de Topsport Community kunnen ieder met maximaal drie toekomstige leiders van hun organisatie aan het volledige programma deelnemen. Daarnaast zullen ook vertegenwoordigers vanuit de sport en wetenschap, te weten Peter Blangé, Edwin van Calker en Marije Elferink-Gemser, aan het volledige programma meedoen. Er is ook plaats voor vijf individuele deelnemers uit het netwerk.

Programma

Is innovatief leiderschap belangrijk? En, zo ja, wat is het dan eigenlijk? Is het een aangeboren talent of bestaat het uit een serie ontwikkelbare competenties? Is het iets groots of zit het nu juist in het kleine?

Wij weten het niet. Wel weten wij dat innovatie in topsport bijvoorbeeld van belang is. Ook weten we dat vernieuwen iets is dat je juist aan aanstormende talenten moet toevertrouwen. Die hebben iets te winnen en de winnaarsmentaliteit brengt van nature innovatie met zich mee.

We leggen de vraag in het midden: innovatief leiderschap? Waarom, wat en hoe? We beleggen zes bijeenkomsten waarin we leren van, door en voor elkaar. Zodat Nederland het land blijft dat bekend staat om haar innovatieve kracht. In de sport, het bedrijfsleven, de wetenschap en de cultuur. Omdat samen verder komen hier de gewoonste zaak ter wereld is. Over innovatie gesproken!

Proloog

Iedere deelnemer ‘zit aan’ om te leren en bij te dragen. Mogelijkheden vermeerderen door het naast elkaar leggen van praktijkgerelateerde ideeën en ervaringen. Alle dialoogsessies worden gefaciliteerd door Pieter van den Hoogenband. Drie keer doet hij dat samen met Gerard van der Made, drie keer met thematisch gekozen gasten.

Voorafgaand aan de eerste dialoogtafel maken de twintig vaste deelnemers kennis met elkaar. Niet alleen wordt dan het jaarthema nader toegelicht, ook wordt uitgelegd hoe deze groep er voor zichzelf en de organisatie die zij vertegenwoordigen het beste en meeste uit kunnen halen. Want, hoewel iedere dialoogsessie op zichzelf een geheel vormt, loopt er een rode draad door het hele aanbod. De vaste deelnemers worden aangespoord deze lijn te volgen en hiermee aan de slag te gaan. Voor zichzelf en voor het bedrijf dat ze vertegenwoordigen. Zodat innovatief leiderschap gestalte krijgt. In de leiders van nu en morgen die aanschuiven en in wat zij vanuit de Topsport Community hun bedrijf brengen.

De eerste sessie wordt gehouden op woensdag 9 april in Buitenplaats Amerongen en draagt als titel ‘Innoveren of creperen’. Waarom doe je wat je doet of laat je wat je laat? Heeft jouw leiderschap een hoger doel? Wat wil je bereiken?  En hoe ga je dat doen? Waarom?


* Gerard van der Made begeleidt en traint teams en organisaties in innovatie-, verander- en groeiprocessen. Hij is een enthousiaste spreker, senior business life coach en master financial life planner. Gerard richt zich erop complexe theorie en ingewikkelde processen te vertalen in duidelijke verhalen en inzichtelijke modellen.

Deel dit artikel in je netwerk: