Overzicht Topsport Community 2013 in jaarboek vastgelegd

Ferdi van Dommelen ontvangt eerste exemplaar

Maandag 24 maart is het eerste jaarboek van de Topsport Community gepresenteerd. Pieter van den Hoogenband reikte het eerste exemplaar tijdens het jaarlijkse diner uit aan Ferdi van Dommelen (zie foto), chairman van partner Eiffel en grondlegger van de Topsport Community. We zijn inmiddels bezig aan het derde jaar in het bestaan van de Topsport Community. Het eerste jaar kenmerkte zich door het zoeken naar de juiste opstelling en de juiste partners en het creëren van het juiste netwerk. In beginsel allemaal in de luwte.

Het afgelopen jaar – 2013 – hebben we voor de route gekozen om te inspireren uit onverwachte hoek. Verrassende evenementen en bijeenkomsten om het groeiende netwerk bijeen te brengen met topsport als spiegel en metafoor en het jaarlijkse TSC-diner als hoogtepunt. Een netwerk dat zich steeds meer kenmerkt door topspelers uit bedrijfsleven, sport, wetenschap en cultuur. Een netwerk dat zelf ook steeds meer aangeeft dat top, sport, inspiratie en leiderschap de verbindende schakels zijn.

Dit jaar – 2014 – is het tijd voor de volgende stap. Ons verhaal, onze WHY willen we scherper naar voren laten komen. We willen de lessen uit de sport vertalen naar het bedrijfsleven en vice versa met innovatief leiderschap als belangrijkste thema op de TSC-agenda. De kennis die we opdoen gaan we verankeren om het breder bruikbaar te laten zijn voor topsport en bedrijfsleven en we blijven het netwerk en onze partners uiteraard inspireren uit onverwachte hoek.

Hierbij zullen we ons verhaal meer en meer in de openbaarheid laten komen, zonder het vertrouwen van de beslotenheid te beschamen. Dit jaarboek is daar het eerste concrete voorbeeld van. Door middel van interviews met een aantal mensen uit ons netwerk, hebben we getracht de ‘opbrengst’ van de Topsport Community in 2013 zo goed mogelijk vast te leggen. En dat gaan we vanaf nu ieder jaar doen.

Deel dit artikel in je netwerk: